Meløy historielag har hvert år siden 1985 gitt ut bøker med lokalhistorie, samlet og skrevet av et stort antall både innflyttede, utflyttede og innfødte meløyfjerdinger. Bøkene har tittelen «Meløy – Den stille fjerding». I fjor høst kom bok nr. 37 i salg. Vi har tatt en prat med årbokredaktør Dagfinn Kolberg, som har vært redaktør siden bok 31 som kom ut i 2015.

Hvordan ble du redaktør for Den stille fjerding?
– Jeg ble forespurt av den tidligere redaktøren Anfinn Myrvang. Jeg hadde jo redigert noen bøker tidligere. Blant annet «Folk på Glomfjellet» og «Fugler i Meløy», så jeg mente det burde gå bra, så da takket jeg ja.

Hvordan blir en årbok til?
– Det kommer litt an på. Det er lokale folk som bidrar og det kommer inn stoff hele tiden. Folk ringer og vil bidra og så sender folk inn artikler og så ser jeg hva som kan brukes. Det hender jo også at vi får så mye at noe må vente til neste års bok.

Hvor mye får dere inn hvert år?
– Det har jo gått bra til nå, men noen ganger må jeg spørre folk om de kan skrive.
Det kommer som sagt inn stoff hele tiden. Men det skal jo settes sammen til en helhet. Det er lett å få Glomfjord-stoff, men jeg er opptatt av å få stoff og lokale historier fra hele kommunen. Det skal jo være noe som representer hele Meløy.

Skriver du selv?
– Jeg bidrar mest med foto. Jeg bidrar jo med mange bilder selv, og behandler og optimaliserer alle bilder før boka går i trykken. Jeg gjør mye forarbeid for å få bildene best mulig. Det er viktig for å få et mest mulig sluttprodukt.

Hvor mye jobb er det å sette sammen en årbok?
– Jeg ser jo for meg boken og forteller ombrekkeren hvordan boken skal se ut. Og så tilpasser vi boken etterpå til jeg er fornøyd. Men alle artikler skal jo leses, og redigeres og korrekturleses. En del artikler går jo frem og tilbake mellom artikkelforfatter og redaktør før vi er fornøyde, men noen artikler er så bra at de beholdes som de er.

Du er vel over gjennomsnittlig interessert i lokalhistorie?
– Ja, jeg vil jo si det. Jeg var jo med å stifte historielaget i 1984, som det yngste medlemmet. Det første vi gjorde var å lage kalenderen som kom ut samme år. Og så kom den første boka i 1985. Men jeg har ikke vært aktiv hele tiden. Men det tok seg opp da jeg ble redaktør.

Det er mange som samler på årbøkene til Meløy historielag, men noen årganger er vanskelig å få tak i, siden mange av dem er utsolgt fra historielaget. Men vi har alle årbøkene på Meløy bibliotek, så de kan både lånes til hjemmebruk og kan også leses og kjøpes på biblioteket.

Årbok for Meløy 2021
Translate »
Share This